Megazone Seikluskeskuse reeglid;

 • Megazone Seikluskeskusel on õigus mitte lubada Seiklusraja kasutamist isiku poolt, kelle seisund ja/või võimed ei võimalda instruktori arvates Seiklusraja ohutut läbimist.
 • Klient on teadlik, et Seiklusraja kasutamine võib kahjustada Kliendi riideid ja kaasasolevaid esemeid ning on ohtlik Kliendi elule ja tervisele, juhul kui Klient ei järgi täpselt kõiki töötaja poolseid instruktsioone, ohutus- ja turvanõudeid ja Tingimustes sätestatud nõudeid.
 • Seiklusraja kasutamine toimub Kliendi isiklikul vastutusel ja Megazone Seikluskeskus ei vastuta võimalike Kliendile tekkinud kahjude (sh kahjud tervisele ja varale) eest, juhul kui kahju tekkimise on põhjustanud Nõuete ja/või Tingimuste mittejärgimine Kliendi poolt ja/või Kliendi poolne hooletus Seiklusraja kasutamisel.
 • Klient ei tohi Seiklusrada kasutada enne, kui ta on saanud Megazone Seikluskeskuse töötajalt instruktsioonid ja turvavarustuse Seiklusraja ohutuks kasutamiseks. Klient peab enne Seiklusraja kasutamist veenduma, et valitud Seiklusrada vastab tema võimetele ja tervislikule seisundile.
 • Seiklusraja kasutamiseks peab isik olema vähemalt 130 cm pikkune, alla 14-aastased isikud võivad Seiklusrada kasutada üksnes nendega kaasas oleva täisealise isiku nõusolekul/ vastutusel, kes kohustub jälgima ja tagama, et temaga kaasas olevad alla 14-aastased isikud täidaksid kohaselt kõiki Nõudeid ja Tingimusi. Megazone Seikluskeskuse töötajad jälgivad ja juhendavad ronijaid kogu ürituse vältel.
 • Seiklusraja kasutamisel on Klient kohustatud järgima kõiki Nõudeid ja Tingimusi, Megazone Seikluskeskuse töötajate täiendavaid instruktsioone/korraldusi ning Seiklusrajal asuvaid juhiseid ja märgistusi.
 • Seiklusraja kasutamine turvatrossile kinnitamata turvavarustuseta on keelatud ja see on ohtlik elule ja tervisele!
 • Klient on kohustatud kasutama Seiklusrada ja turvavarustust hoolikalt ja neid mitte lõhkuma ega muul viisil kahjustama.
 • Megazone Seikluskeskuse töötajal on õigus Klient koheselt Seiklusrajalt ära kutsuda, juhul kui Klient rikub Nõudeid ja/või Tingimusi, ei täida töötaja korraldusi või kui Seiklusraja kasutamine ei ole töötaja arvates enam turvaline.
 • Megazone Seikluskeskus ei vastuta Kliendi riiete jm esemete kaotsimineku, kahjustumise ja hävimise eest.
 • Megazone Seikluskeskuse külastaja kohustub hüvitama ruumide või inventari rikkumisest tekitatud kahjud täiel määral. Kahjude hüvitamine toimub vastavalt kokkuleppele. Alaealise külastaja eest vastutab peo puhul peo broneerija, lihtsalt mängima tulles, vastutab alaealise lapse poolt tekitatud kahju eest lapse vanem või tema eestkostja. Kahju tekitaja on kohustatud kahju tekkimisest koheselt informeerima töötajat. Juhul kui seda ei tehta ja kahju avastab hiljem Megazone töötaja, siis lisandub kahju tekitatud summale asja menetlustasu 50 eur.
 • Megazone jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele hinnakirja, ruumide kujundust ja sisustust.
 • Külastajatel on keelatud Megazone vara kaasa võtta. Kaasa võetud asjad tuleb hiljemalt järgmiseks päevaks tagastada, kui seda ei tehta, siis vastavalt Megazone poolt esitatud nõudele hüvitada.