Lasermängu reeglid;

 • Megazone Seikluskeskuses tuleb käituda sõbralikult, ei tohi lärmata, lõhkuda ega häirida teisi külastajaid.
 • Megazone Seikluskeskus ei vastuta külastajate välisriiete, jalanõude ja muude isiklike asjade eest. Isiklikud asjad palume hoida sünnipäevatoas või lukustatud garderoobikapis.
 • Megazone Seikluskeskuses võib mängida välisjalanõudes, soovi korral võib kasutada kaasavõetud vahetusjalanõusid. Keelatud on mängida paljajalu või sokkides. 
 • Isiklikud asjad, mis võivad lasermängu käigus ära kaduda tuleb enne lasermängu minemist ära panna, nt kõrvarõngad, ehted, raha, võtmed, mobiiltelfonid jms.
 • Megazone Seikluskeskuse laserlahingu ruumides (ka mängu ajal) on keelatud joosta, ronida, hüpata, roomata, kukerpallitada, lüüa, karjuda, lõhkuda. Mängusaalis ei tohi süüa, juua ja suitsetada. Suitsetada võib õues või selleks ette nähtud kohas.
 • Megazone Seikluskeskuse külastajad on kohustatud ohutus- ja mängureeglitest kinni pidama. Megazone instruktoril on õigus reeglitele mitteallujad lasermängust kõrvaldada. Reegleid tutvustab enne mängu algust meie instruktor.
 • Mänguväliselt ei ole lubatud minna lasermängude saalidesse ega puutuda varustust, samuti on keelatud segada mängus olevaid mängijaid.
 • Mängusaali ei ole lubatud mänguväliselt või mängu ajal ilma mänguvarustuseta siseneda.
 • Megazone Seikluskeskus eeldab, et alaealise peo tellija on vastutav isik (sõltumata sellest kas ta viibib peo ajal isiklikult kohal) ning vastutab peol viibivate laste järelvalve ja ohutuse eest ning kõige ruumides toimuva eest. Alaealise peol peab kohal olema vähemalt 1 vastutav täiskasvanu.
 • Megazone Seikluskeskus eeldab, et lastes alaealised saalidesse ilma täiskasvanu järelvalveta mängima, on iga lapse vanem tutvustanud eelnevalt oma lapsele sisekorrareegleid ja on teadlik oma vastutusest alaealise poolt tekitatud kahju täiel määral hüvitamises.
 • Megazone Seikluskeskus ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest, mis on tekkinud omal süül, kolmada isku tegevuse või tegevusetuse tõttu või seoses sisekorra-, ohutus- ja mängureeglite mitte täitmisega.
 • Megazone Seikluskeskuse külastaja kohustub hüvitama ruumide või inventari rikkumisest tekitatud kahjud täiel määral. Kahjude hüvitamine toimub vastavalt kokkuleppele. Alaealise külastaja eest vastutab peo puhul peo broneerija, lihtsalt mängima tulles, vastutab alaealise lapse poolt tekitatud kahju eest lapse vanem või tema eestkostja. Kahju tekitaja on kohustatud kahju tekkimisest koheselt informeerima töötajat. Juhul kui seda ei tehta ja kahju avastab hiljem Megazone töötaja, siis lisandub kahju tekitatud summale asja menetlustasu 50 eur.
 • Megazone jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele hinnakirja, ruumide kujundust ja sisustust.
 • Külastajatel on keelatud Megazone vara kaasa võtta. Kaasa võetud asjad tuleb hiljemalt järgmiseks päevaks tagastada, kui seda ei tehta, siis vastavalt Megazone poolt esitatud nõudele hüvitada.