Hea Külastaja,

Palun tutvuge Megazone Seikluskeskuse sisekorra eeskirjadega. 

Kui klient ei esita omapoolseid vastuväiteid/ pretensioone enne broneeringu tegemist, arvestab Megazone Seikluskeskus automaatselt, et olete nõustunud meie pakutud tingimutega. 

Lasermängu reeglid leiad siit

Seikluspargi reeglid siit

 

 

  • Kõik Megazone Seikluskeskuse saalide külastajad on kohustatud sisekorraeeskirjadest kinni pidama.
  • Peo broneerija peab arvestama, et broneeringut tehes on broneering kinnitatud ja jõus alles peale vähemalt 30€ ettemaksu tasumist. Ettemaksu mitte tasumisel on Megazonel õigus broneering tühistada ilma broneerijat sellest informeerimata. Vastavalt broneerija ja Megazone omavahelisele kokkuleppele võib ettemaks olla ka väiksem kui 30€.
  • Megazone Seikluskeskuse külastaja kohustub hüvitama ruumide või inventari rikkumisest tekitatud kahjud täiel määral. Kahjude hüvitamine toimub vastavalt kokkuleppele. Alaealise külastaja eest vastutab broneerija, lapsevanem või tema eestkostja. Kahju tekitaja on kohustatud kahju tekkimisest koheselt informeerima Megazone töötajat. Juhul kui seda ei tehta ja kahju avastab hiljem Megazone töötaja, siis lisandub kahju tekitatud summale asja menetlustasu 50 €
  • Peo lõpus tuleb tagastada instruktorile laenatud nõud (pesta neid ei ole vaja).
  • Külastajatel on keelatud Megazonele kuuluvat vara kaasa võtta.
  • Palun kellaaegadest kinni pidada.

Meeldivat külastust

Megazone Seikluskeskus